Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, z wykształcenia zootechnik, był sprawozdawcą projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. przewiduje likwidację hodowli zwierząt futerkowych i ogranicza ubój rytualny, który będzie możliwy tylko na potrzeby miejscowych grup religijnych.

Reklama

Grzegorz Puda zastąpi na stanowisku szefa resortu rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który nie poparł w głosowaniu ustawy o ochronie zwierząt.

38-letni Grzegorz Puda jest posłem PiS na Sejm. Przed objęciem stanowiska wiceministra był zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Pracuje także w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jako poseł pełnił także funkcję sekretarza Sejmu.

Urodził się w Bielsku-Białej. W 2006 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracował m.in. jako kierownik marketingu w prywatnym przedsiębiorstwie i koordynator w starostwie powiatowym.

Zaangażował się w działalność polityczną w ramach Prawa i Sprawiedliwości. W 2006, 2010 i 2014 uzyskiwał mandat radnego miejskiego w Bielsku-Białej. W wyborach parlamentarnych w 2015 został wybrany na posła VIII kadencji. Ponownie w 2019 r. został wybrany na posła IX kadencji.

W lipcu 2019 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w listopadzie 2019 r. po przekształceniu resortu, powołano go na sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W resorcie tym nadzorował m.in.: realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w sektorze transportu, Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Jest też pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach.

Reklama

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Puda "obecnie jest także popularnym wykładowcą akademickim na jednej z bielskich uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek".

Według tego resortu, Puda to "pasjonat żeglarstwa oraz miłośnik zwierząt działający na ich rzecz w sejmowym zespole".