Najgorzej jest w sądach gospodarczych. Jak bowiem wskazuje NIK w opracowaniu pt. „Realizacja projektów informatycznych mających na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości”, w sprawach gospodarczych średni czas rozpatrywania postępowań wzrósł z 2,3 do aż 3,8 miesiąca.
Reklama
Sądy działają coraz gorzej, gdyż zmiany przeprowadzane przez obecną ekipę rządzącą nie służą usprawnieniu postępowań sądowych, a głównie podporządkowaniu sądów władzy wykonawczej – komentuje Marta Knotz, sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie.
Jak wynika z opracowania NIK, pogorszeniu uległy wskaźniki we wszystkich kategoriach spraw. I tak średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych i ubezpieczeń społecznych (z wyłączeniem wieczystoksięgowych i rejestrowych) wzrósł z 2,2 miesiąca w 2015 r. do 2,9 na koniec I półrocza 2019 r. Z kolei w przypadku spraw karnych wskaźnik ten wzrósł w analogicznym okresie z 2,9 do 3 miesięcy.