Dzisiaj odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym miały miejsce rozmowy z kandydatami na prezesa Instytutu. Zgłosiło się ich pięciu. Po sprawdzeniu przesłanek formalnych zostali poproszeni w dniu dzisiejszym na rozmowę, na posiedzenie Kolegium IPN. I po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po długich obradach Kolegium Instytutu uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Karol Nawrocki, który obecnie pełni funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - powiedział prof. Polak.

Reklama

Jak zaznaczył Kolegium IPN stwierdziło, że Nawrocki spełnił wszelkie przesłanki merytoryczne. Przez długie lata pracował w Instytucie Pamięci Narodowej i zna jego specyfikę. Zauważa potrzebę podtrzymania dynamiki działania instytucji przy jednoczesnym uporządkowaniu jej struktury. Jawi się jako świetny menadżer. Widzi potrzebę skoordynowania współpracy pomiędzy IPN a Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Premiera, MSZ, MON, Ministerstwem Kultury. Jako historyk, badacz ma znaczący dorobek naukowy. Decyzję w tej sprawie Kolegium podjęło jednomyślnie - dodał.