Abp Głódź został sołtysem

Jak donosi Kurier Poranny, w czerwcu odbyły się wybory uzupełniające sołectwa Piaski, gdzie sołtysem został wybrany abp Sławoj Leszek Głódź.

Reklama

Sołectwo Piaski składa się z 36 uprawnionych do głosowania. Zagłosowało na niego 9 osób.

Będziemy mieli pierwszego sołtysa wśród arcybiskupów i pierwszego arcybiskupa wśród sołtysów - mówił Marek Jarosz, zastępca wójta.

Reklama

Nowy sołtys nie wyraził zgody na publikację telefonu i adresu mailowego. Dla osób spoza sołectwa pozostaje kontakt osobisty lub za pośrednictwem gminy. Pierwsza okazja już 29 czerwca na sesji rady gminy - zaprosił zastępca wójta

Nie spotkałem się wcześniej, aby osoby duchowne pełniły funkcję w jednostce pomocniczej w gminie wiejskiej - mówił Łukasz Prokorym, przewodniczący białostockiej rady miasta.

Dla mnie najważniejsze jest to, aby ks. arcybiskup zastosował się do tych zaleceń, które w swojej decyzji orzekł papież Franciszek - dodał.