Gazeta powołała się na wywiad, jakiego udzielił "Forum Akademickiemu" przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej prof. Grzegorz Węgrzyn, były wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Reklama

Wskazano, że prof. Węgrzyn określił recenzje, które kwestionowały osiągnięcia prof. Zybertowicza jako "bardzo zdawkowe". Te recenzje nie powinny być przyjęte, to oczywiste. W CK zdecydowano o wysłaniu listu do rektora w tej sprawie. Uczelnia nie skorzystała z możliwości żądania nowych recenzji - powiedział.

"Gazeta Pomorska" przypomniała, że sprawę, którą dotąd zajmowała się Centralna Komisja przejęła Rada Doskonałości Naukowej. Otrzymywaliśmy kolejne sprzeczne ze sobą superrecenzje – w sumie, oprócz 5 recenzji, otrzymaliśmy także 4 superrecenzje – relacjonował prof. Węgrzyn w "Forum Akademickim".

Jak dodał, "padła nawet propozycja, żeby ten wniosek wysłać do recenzji za granicę". Ostatecznie zdecydowałem, że będziemy nad nim głosować na prezydium. Każdy z nas już bardzo dobrze zna tę sprawę. Tydzień przed posiedzeniem wysłaliśmy raz jeszcze wszystkim członkom prezydium RDN całą dokumentację. Zapowiedziałem, żeby w głosowaniu brać pod uwagę tylko przesłanki merytoryczne, dotyczące dorobku naukowego, pomijając osobiste sympatie polityczne i ocenę pozanaukowej działalności społecznej kandydata - powiedział prof. Węgrzyn.

Reklama

Gazeta wskazała także na ujawnione przez prof. Węgrzyna "szczegóły kuchni recenzenckiej".

Podczas posiedzenia ponownie podniesiono zarzuty w stosunku do niektórych recenzji i superrecenzji, wskazując, iż nie spełniały one swojej roli, gdyż niektórzy recenzenci nie ocenili faktycznego dorobku kandydata, a niektórzy superrecenzenci nie ocenili prawidłowości przebiegu postępowania oraz wartości naukowej dorobku naukowego, opierając swoje konkluzje po części na wynikach poprzednich głosowań odpowiednich gremiów albo na podstawie polemiki z tezami naukowymi kandydata. Ostatecznie, siedmiu członków prezydium RDN głosowało za przyjęciem wniosku, czyli nadaniem tytułu naukowego, a trzy osoby były przeciwko - poinformował przewodniczący RDN.

Reklama

Według gazety, "sprawa prof. Zybertowicza jest zatem już praktycznie zamknięta - wniosek o nadanie mu profesury uzyskał poparcie, a dokumenty trafią do Kancelarii Prezydenta".

Sprawa Zybertowicza

"Gazeta Pomorska" przypomniała także, że "postępowanie w sprawie przyznania prezydenckiemu doradcy tytułu profesora wszczęła Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w listopadzie 2017 roku, a w czerwcu ub. roku prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zarekomendowało odmowę poparcia wniosku (5 głosów za odmową, trzy przeciw, trzy wstrzymujące)".

Szerzej informację tę przekazał w sobotę portal wPolityce.pl.