Z badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 41 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem); na Koalicję Obywatelską - 23 proc. (spadek o 1 pkt proc.); a na Polskę 2050 Szymona Hołowni - 13 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Reklama

Zgodnie z sondażem, do Sejmu weszłyby jeszcze dwie formacje: Konfederacja z 11-procentowym poparciem (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Lewica (SLD, Wiosna, Lewica Razem) z 7-procentowym poparciem (spadek o 2 pkt proc.).

Kto znalazłby się poza progiem?

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: ugrupowanie Pawła Kukiza Kukiz'15, który popiera 2 proc. ankietowanych (tyle, ile poprzednio), PSL - 1 proc. (bez zmian) oraz Porozumienie (również bez zmian).

Deklarowana w sondażu frekwencja wyniosłaby 62 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). 46 proc. respondentów zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach; 16 proc. - "raczej tak". Nie zamierza wziąć udziału w wyborach 36 proc. badanych, z czego 16 proc. zdecydowanie nie planuje udziału w głosowaniu, a 20 proc. - "raczej nie". 2 proc. respondentów na pytanie, czy wzięliby udział w wyborach, odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Badanie Social Changes zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1069 osób w dniach od 12 do 15 listopada 2021 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym.