W sondażu Kantar zapytał respondentów, na którą partię by zagłosowali. 31 proc. badanych wskazało na Zjednoczoną Prawicę, 26 proc. na Koalicję Obywatelską, a 10 proc. na Polskę 2050.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, która może liczyć na poparcie 8 proc. badanych i Konfederacja z 6-proc. poparciem.

Reklama

Te partie nie weszłyby do Sejmu

Pozostałe partie - według sondażu - nie przekroczyłyby pięcioprocentowego progu. Na Koalicję Polską - Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowałoby 2 proc. respondentów. AgroUnia może liczyć na 2-procentowe poparcie.

Na Kukiz'15 zagłosowałby 1 procent badanych.

Porozumienie Jarosława Gowina uzyskało wynik 0 procent.

14 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi lub odpowiedziało nie wiem/trudno powiedzieć.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 22-23 czerwca 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób powyżej 18. roku życia.