Spotykamy się w bardzo szczególnym miejscu. To Muzeum Więźniów Represjonowanych w PRL i Żołnierzy Wyklętych - miejsce bardzo szczególne, miejsce, które naznaczone jest krwią, męczeństwem naszych bohaterów - mówił Mateusz Morawiecki, w młodości również działacz Solidarności Walczącej (SW). Zwrócił uwagę, że to miejsce naznaczone jest męczeństwem, ale naznaczone jest też zwycięstwem". Zwycięstwem, choć tego zwycięstwa, wolności nie mogli doświadczyć ci, którzy tu, w tych murach, jak ojciec pani Zofii - rotmistrz Witold Pilecki - dawali świadectwo wierności Polsce, wierności prawdzie i stawali w imieniu walki o niepodległość - wyjaśnił.

Reklama

W tej sztafecie wolności, na drodze ku jej odzyskaniu pojawiła się Solidarność - wielki, wspaniały ruch, jeden z największych, jeśli nie największy ruch społeczny w historii świata, który dał nadzieję"- podkreślił premier. Dał nadzieję Polsce, ale dał nadzieję także narodom Europy Wschodniej - dodał. Morawiecki przypomniał, że jeszcze przed zjazdem Solidarności (...) Andrzej Kołodziej, nasz znakomity towarzysz broni i jeden z przywódców Solidarności Walczącej wręczył mi egzemplarz +Biuletynu Dolnośląskiego+ wydanego w sierpniu 1981 r.. Tam wydrukowane zostało, przywiezione z Rosji, +Przesłanie do polskiej Solidarności+ - wspomniał."W odpowiedzi na tamto +Przesłanie+ I Zjazd Solidarności przyjął +Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej" - wyjaśnił.

"Chcieliście wolnej Polski od samego początku"

Reklama

Morawiecki podkreślił, że "ta sztafeta wolności zrodziła Solidarność Walczącą w czerwcu 1982 r.". Solidarność Walczącą, czyli solidarność ludzi, którzy chcieli walczyć o niepodległą Rzeczpospolitą. Którzy nie godzili się na wydłużenie łańcucha oferowane przez komunistów; nie godzili się na zamianę kajdan żelaznych na aksamitne, tylko chcieli - wy chcieliście - wolnej Polski od samego początku - powiedział premier.

Reklama

Organizatorami dwudniowych obchodów 40. rocznicy powstania SW w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie są: Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Fundacja Wizja Rozwoju i Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, a współorganizatorami: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.(PAP)

Autorzy: Grzegorz Janikowski, Michał Szukała