Prezydent miał do wyboru trzech kandydatów: Michała Laskowskiego, dotychczasowego prezesa IK SN, Kazimierza Klugewicza oraz właśnie Zbigniewa Kapińskiego. Największym poparciem podczas wyborów kandydatów na prezesa IK SN cieszył się Laskowski, który uzbierał od sędziów 13 głosów, drugi był Kapiński z dziewięcioma głosami i Klugiewicz, którego poparło ośmiu głosujących.

Reklama

Zbigniew Kapisńki został powołany do SN w czerwcu 2022 r., co oznacza, że zaliczany jest do grona tzw. nowych sędziów SN. Chodzi o osoby, które zostały rekomendowane do SN na wniosek obecnej, kwestionowanej przez wielu prawników Krajowej Rady Sądownictwa. Kapiński od samego początku był typowany jako prezes IK SN właśnie z tego powodu, że przyjął nominację na stanowisko sędziego SN mimo wątpliwości co do procedury konkursowej.