Wcześniej w głosowaniu izba nie poparła wniosku grupy senatorów PiS o odrzucenie ustawy. Wniosek w tej sprawie złożyli: Michał Seweryński, Zdzisław Pupa, Marek Komorowski, Andrzej Pająk, Janina Sagatowska, Alicja Zając i Jerzy Chróścikowski.

Reklama

Refundacja in vitro

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister zdrowia opracuje, wdroży, zrealizuje i sfinansuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Wnioskodawcy (projekt był inicjatywą obywatelską) podnosili, że z uwagi na dość wysokie koszty procedury in vitro, jej dostępność jest obecnie ograniczona.

Prowadząca obrady marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała po piątkowym głosowaniu, że bardzo cieszy się, że ustawa obywatelska została przez Senat przyjęta. To bardzo dobry początek naszych prac – stwierdziła.