Prokurator Generalny Adama Bodnar podjął w piątek decyzję o zawieszeniu prokuratora Jakuba Romelczyka w czynnościach służbowych na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 24 listopada 2024 r.

W opublikowanym komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej wskazano, że decyzja zapadła w związku z podjęciem przez Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego czynności z urzędu po ujawnieniu treści rozmowy przeprowadzonej przez prok. Jakuba Romelczyka, wówczas Prokuratora Regionalnego w Warszawie z byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim, a dotyczącej zawiadomienia złożonego przez posła na Sejm RP Witolda Zembaczyńskiego o możliwości popełnienia przestępstw przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Rozmowa została nagrana przez Tomasza M. byłego Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Reklama

Dodano, że treść zarejestrowanej rozmowy telefonicznej wskazuje na możliwość popełnienia przez niego deliktu dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności urzędu.

Podkreślono, że z uwagi na charakter przewinienia dyscyplinarnego Prokurator Generalny Adam Bodnar zdecydował o natychmiastowym odsunięciu prok. Jakuba Romelczyka od wykonywania obowiązków służbowych. Natychmiastowe odsunięcie prok. Jakuba Romelczyka ma na celu ochronę poziomu zaufania obywateli do Prokuratury oraz wyeliminowanie sytuacji, w której prokurator dalej pełni czynności gdy ujawniono jego zachowanie, które może narazić na szwank wizerunek Prokuratury. Decyzja Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o zawieszeniu prok. Jakuba Romelczyka jest natychmiast wykonalna.