19 lutego wniosek o odwołanie dwóch członkiń Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 złożyła przewodnicząca Państwowej Komisji Karolina Bućko. 8 maja marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował wniosek o odwołanie członkiń Państwowej Komisji do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Uzasadnienie wniosku marszałek opatrzył klauzulą "zastrzeżone". 21 maja komisja zajmowała się wnioskiem, ale obrady zostały przerwane. Posłowie czekają na otrzymanie dodatkowych dokumentów.

Reklama

W czwartek, 23 maja członkini państwowej komisji ds. pedofilii Barbara Chrobak zwróciła się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o zdjęcie klauzuli "zastrzeżone" z uzasadnienia wniosku o jej odwołanie z tej komisji. Według Chrobak, nadanie klauzuli "zastrzeżone" pozbawiło ją prawa do obrony, naruszyło jej dobre imię oraz wywołało falę spekulacji w przestrzeni publicznej. Jej zdaniem objęte klauzulą dokumenty nie zawierają elementów z art. 5 ust. 4 Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Co zrobi Hanna Elżanowska?

Redakcja dziennik.pl zapytała Hannę Elżanowską o to, czy tak jak Barbara Chrobak, zwróci się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o zdjęcie klauzuli "zastrzeżone" z uzasadnienia wniosku o jej odwołanie z komisji.

Członek Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Hanna Elżanowska w rozmowie z redakcją Dziennik.pl poinformowała, że nie będzie składać wniosku o zdjęcie klauzuli „zastrzeżone” z uzasadnienia wniosku o jej odwołanie z Państwowej Komisji. Dodała, że dowiedziała się od nas, że taki wniosek złożyła Barbara Chrobak, której także dotyczy wniosek o odwołanie z Państwowej Komisji.

Elżanowska odesłała do przesłanego mediom oświadczenia, w którym kategorycznie zaprzeczała stawianym zarzutom dotyczącym mobbingu i niegospodarności. Absolutnie potwierdzam wszystko, co w tym oświadczeniu zostało zawarte. Wszystkie stawiane mi w przestrzeni publicznej zarzuty są całkowicie nieprawdziwe i bezzasadne. Dodam, że jestem absolutnie zszokowana tym, co się pojawia w doniesieniach medialnych na mój temat – powiedziała.

Dodała, że chodzi o poziom kłamstw i manipulacji. Jestem tym bardzo zszokowana, zbulwersowana. Nie sądziłam, że będąc członkiem Państwowej Komisji będę się z takimi rzeczami mierzyć w przestrzeni publicznej. Jest to wyjątkowo krzywdzące – powiedziała. Dodała, że uczestniczy w procedurze rozpoczętej przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię oraz czeka na dalsze kroki.

Skargi o mobbing, studia na Collegium Humanum

Reklama

W odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej z 2024 r. Komisja ds. do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 kilkukrotnie potwierdziła, że pracownicy Urzędu Państwowej Komisji zgłaszali nieprawidłowe zachowania ze strony członków Komisji.

Komisja wskazała, że w roku 2022 odnotowano dwie skargi na mobbing, a w 2023 r. została odnotowana jedna skarga na mobbing. W roku 2022 Podejrzani o mobbing byli członkowie Państwowej Komisji Hanna Elżanowska i Błażej Kmieciak, a w roku 2023 podejrzaną osobą była członek Państwowej Komisji Hanna Elżanowska.

Ponadto wśród wniosków o dostęp do informacji publicznej, w 2024 roku pytano m.in. o udział poszczególnych członków Państwowej Komisji w różnych wydarzeniach, o korzystanie z taksówek, samochodów służbowych, pociągów lub samolotów w celach prywatnych, a także o koszty poniesione przez Skarb Państwa związane z finansowaniem szkoleń lub innych form nauki. Z odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 12.02.2024 r. wynika, że członek Państwowej Komisji Barbara Chrobak wnioskowała o finansowanie studiów związanych z zakresem działalności Państwowej Komisji wynikającej z ustawy o Komisji. Koszty poniesione przez Urząd Państwowej Komisji wyniosły 19 375,00 zł, a organizatorem studiów jest Collegium Humanum.