Dziennik.pl dowiedział się, że premier Donald Tusk nominował do pracy w Komisji od dnia 14 maja 2024 r. nowego, siódmego członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Jest to pani Joanna Napierała.

Reklama

Przewodnicząca potwierdza

Przewodnicząca Państwowej Komisji Karolina Bućko w rozmowie z Dziennik.pl potwierdziła nasze ustalenia. Już dostaliśmy oficjalne dokumenty. Zgodnie z ustawą, pani mecenas Napierała musi jeszcze złożyć ślubowanie przed Sejmem – powiedziała przewodnicząca. Dodała, że jest to moment wyczekiwany. Wyraziła nadzieję, że najbliższe posiedzenie Sejmu zostanie uzupełnione o to ślubowanie, bo jak mówiła, nie jest to czasochłonna czynność. Od tego momentu będziemy mogli mówić, że mamy siódmego członka na pokładzie Państwowej Komisji – podkreśliła.

Zapytana, jak ocenia nominację, wskazała, że sama bardzo o nią zabiegała. Nie ukrywam, że tak naprawdę ja zabiegałam o siódmego członka od samego początku – przekazała. Siódmy członek jest nam absolutnie niezbędny – dodała. Przypomniała, że zależy jej na tym, by ruszyły postępowania wyjaśniające, a zważywszy na to, że Państwowa Komisja jest zobowiązana do tzw. pięcioosobowego składu, a należy brać pod uwagę różne zdarzenia losowe oraz chorobowe.

Reklama

Dodała, że zabiegała o to, by była to prawniczka bądź prawnik i niezmiernie się cieszy z tej nominacji. Wskazała, że jest to bardzo silne wsparcie. Przypomniała o postępowaniach wyjaśniających, które w jej ocenie będą spływać w postępie geometrycznym. Będą spływać z całej Polski. Jest ich bardzo dużo - powiedziała.

Kim jest Joanna Napierała?

Jest to osoba profesjonalna, zna prawo karne, zna procedurę karną, cywilną – co jest bardzo potrzebne – to jest ta materia prawna, na której my pracujemy w tych postępowaniach wyjaśniających – podkreśliła przewodnicząca. Dodała, że jest ona połączeniem osoby niezwykle profesjonalnej oraz wrażliwej i empatycznej. Wskazała, że posiada doświadczenie pracy na rzecz osób skrzywdzonych, pracowała w Centrum Praw Kobiet, w Fundacji Czas Kobiet. Myślę, że dokładnie takiej osoby nam potrzeba w Państwowej Komisji – powiedziała Bućko.

Kiedy najbliższe posiedzenie Sejmu?

Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się 22 - 23 maja 2024 r. Harmonogram obrad Sejmu może zostać uzupełniony m.in. o odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 - Pani Hanny Elżanowskiej oraz Pani Barbary Chrobak. Uzasadnienie do wniosku ws. odwołania członków Państwowe Komisji zostało opatrzone klauzulą tajności „zastrzeżone”. 19 lutego 2024 r. przewodnicząca Komisji złożyła do Marszałka Sejmu wniosek dotyczący odwołania dwóch członków komisji.