Joanna Napierała - nowa członkini Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 w rozmowie z redakcją Dziennik.pl zdradziła dlaczego zdecydowała się dołączyć do zespołu. Chciałabym mieć wpływ na poprawę sytuacji osób pokrzywdzonych i mając na względzie moje doświadczenie jako adwokatki moje umiejętności mogą być bardzo przydatne w Komisji - powiedziała Napierała.

Reklama

Od czego zacznie pracę?

Zapytana od czego będzie chciała zacząć swoją pracę, wskazała sprawy przedawnione. W pierwszej kolejności chciałabym zająć się sprawami przedawnionymi, ponieważ jest to unikatowe uprawnienie Komisji. Zwłaszcza, że jest to jedyna szansa dla pokrzywdzonych na uzyskanie sprawiedliwości, ponieważ droga postępowania karnego została już dla nich zamknięta - powiedziała Napierała.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Jej misją jest ochrona czci, praw i godności osób poszkodowanych. Do jej zadań należy wyjaśnianie przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia a także prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej. Dodatkowo Państwowa Komisja tworzy wiele materiałów edukacyjnych adresowanych do dorosłych, a także prowadzi spotkania otwarte dla pokrzywdzonych.