Aby dopisać się do rejestru, nie trzeba mieć tymczasowego zameldowania w miejscowości, w której chce się głosować. Wystarczy złożyć wniosek i umieścić w nim swoje dane oraz adres pobytu.

Reklama

Jeżeli zostaną w nim uwzględnione dodatkowe informacje, takie jak np. miejsce pracy, ułatwi to wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta podjęcie decyzji w sprawie dopisania do rejestru.

Jeśli wyborca zostanie dopisany do rejestru, automatycznie zostanie uznany za stałego mieszkańca danej miejscowości. Spowoduje to zatem wykreślenie takiej osoby z rejestru wyborców w gminie, w której jest zameldowany na stałe.