Jednak ci, których małżeństwa rozpadły się wskutek niewierności małżonki, otrzymają w Kościele inne zajęcie.

Reklama

Stoica oświadczył, że decyzję o suspendowaniu rozwiedzionych księży podjęto, gdy ich liczba w rumuńskim Kościele prawosławnym doszła do pięciuset na 16 000 kapłanów.

Ci, którzy rozwiedli się dotychczas lub ożenili ponownie, nie zostaną zawieszeni w obowiązkach. Nie będą jednak awansowani na wyższe stanowiska w hierarchii kościelnej. Nie mogą też wykładać w seminariach, szkołach lub na wyższych uczelniach.

Religię prawosławną wyznaje 85 proc. 22-milionowej ludności Rumunii.