"Deklarujemy pełną implementację rezolucji NPT z 1995 roku w sprawie Bliskiego Wschodu i popieramy wszystkie podejmowane w tym celu wysiłki" - poinformowało pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w jednomyślnym oświadczeniu wydanym na konferencji oceniającej skuteczność międzynarodowego układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (ang. NPT) z 1970 roku.

Reklama

Przyjęta na konferencji przeglądowej NPT w 1995 r. rezolucja wzywa wszystkie państwa-strony Układu m.in. do podjęcia działań na rzecz ustanowienia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Izrael nigdy ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że posiada broń nuklearną.

"Jesteśmy gotowi rozważyć wszystkie odpowiednie propozycje (przedstawione) w trakcie konferencji przeglądowej NPT w celu osiągnięcia porozumienia, żeby poczynić konkretne kroki w tym kierunku" - głosi oświadczenie, którego treść otrzymała agencja Reutera.

W dokumencie wezwano państwa, które nie podpisały NPT, do przyłączenia się do reżimu nieproliferacji. W oświadczeniu nie napisano, o które państwa chodzi. Izrael, podobnie jak posiadające broń nuklearną Pakistan i Indie, nigdy nie podpisał NPT, lecz ocenia się, że dysponuje znaczącym arsenałem jądrowym.