Watykańska gazeta przytoczyła słowa zmarłego w 1992 roku kardynała Colombo, niegdyś arcybiskupa Mediolanu, który 10 maja 1981 roku powiedział: "Ten papież ma powołanie do męczeństwa; nikt nie może go powstrzymać. Nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś do niego strzelił".

Reklama

W artykule pod tytułem "Kiedy kardynał Colombo przepowiedział zamach" podkreślono: "Giovanni Colombo dobrze znał Karola Wojtyłę od początku lat 60. i wiązała go z nim szczera relacja wzajemnego szacunku i przyjaźni".

W tekście zauważono, że w latach 70. metropolita krakowski odwiedził kilka razy diecezję mediolańską, a w 1974 roku przyjął w Krakowie kardynała Colombo podczas jego pielgrzymki do Częstochowy.

Później - jak wynika z rekonstrukcji "L'Osservatore Romano" - już po konklawe, które wybrało Jana Pawła I, metropolita Mediolanu podczas jednego ze spotkań powiedział, że Kościół gotów jest na papieża cudzoziemca, i wyraził opinię, że właściwą osobą byłby "kardynał z Krakowa".