Krzyżem Rycerskim Orderu "Za zasługi dla Litwy" zostali uhonorowani starosta sejneński Ryszard Grzybowski - za rozwój stosunków pomiędzy społecznością litewską i polską, a także wicedyrektor do spraw muzealnych Zamku Królewskiego na Wawelu Jerzy Tadeusz Petrus za pomoc w odbudowie Pałacu Władców w Wilnie (Zamku Dolnego).

Reklama

"Swoją pracą wzmacniacie państwowość naszego kraju i jego międzynarodowy autorytet. Rozsławiacie na świecie imię Litwy jako państwa twórczego i tolerancyjnego. Wasze działania i postawa zachęcają wszystkich obywateli do aktywniejszej działalności, wzmacniania wiary z siebie i państwo" - powiedziała Grybauskaite wręczając odznaczenia.

W środę wieczorem, z okazji Dnia Państwa, po raz trzeci Litwini w kraju i na świecie uczestniczyli we wspólnym śpiewaniu hymnu Litwy. Wspólne śpiewanie odbyło się na głównych placach praktycznie wszystkich miast i miejscowości kraju, a także w wielu litewskich palcówkach dyplomatycznych za granicą.

W 1253 roku decyzją papieża Wielki Książę Litewski Mendog został koronowany na pierwszego króla Litwy, co stworzyło podwaliny jej państwowości.