"Około 140 krajów będzie prawdopodobnie głosować za uznaniem niepodległego państwa palestyńskiego podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które powinno zacząć się 23 września" - powiedział w Ramalli, siedzibie władz palestyńskich Szat, który jest również szefem dyplomacji ruchu Fatah.

Reklama

"Bardzo liczni liderzy i działacze palestyńscy odbyli podróże do krajów całego świata, aby przekonywać je do uznania państwa palestyńskiego na terytoriach okupowanych przez Izrael w 1967 roku" - podkreślił palestyński dyplomata.

Palestyńczycy zamierzają zwrócić pod koniec miesiąca do ONZ z wnioskiem o pełne uznanie państwa palestyńskiego na tych terytoriach. Podjęli tę decyzję po całkowitym załamaniu się bezpośrednich rokowań z Izrael, które nie toczą się już od roku.

Reklama

Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) postanowiła zawiesić dialog z Izraelem, gdy izraelski rząd odmówił, mimo wysiłków podejmowanych w tej sprawie przez prezydenta USA Baracka Obamę, zawieszenia dalszej budowy i rozbudowy żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu i we Wschodniej Jerozolimie.

"Strona palestyńska, licząc na szerokie poparcie, które uzyskaliśmy w toku ostatnich rozmów i kontaktów, jest zdecydowana stać się pełnoprawnym członkiem ONZ" - zreasumował Szat swą wypowiedź dla przedstawicieli mediów.