Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi w poniedziałek w Watykanie potępił niedzielne zamachy islamistów na kościoły w Nigerii i nazwał je "absurdalnym gestem". Papież mówił, że wciąż na świecie chrześcijanie padają ofiarami prześladowań i męczeństwa.

Reklama

Zwracając się do wiernych, zgromadzonych na modlitwie Anioł Pański, papież powiedział: "Święte Boże Narodzenie rozbudza w nas, i to jeszcze mocniej, modlitwę do Boga o to, by zatrzymały się ręce sprawców przemocy, którzy sieją śmierć i, by na świecie mogły zapanować sprawiedliwość i pokój. Ale nasza ziemia wciąż jest zbroczona krwią niewinnego".

"Przyjąłem z głębokim smutkiem wiadomość o zamachach, które także w tym roku w dniu narodzin Jezusa, przyniosły żałobę i ból w niektórych kościołach Nigerii" - dodał.

Celem trzech spośród czterech ataków były kościoły katolickie w północno-wschodniej Nigerii. Do przeprowadzenia zamachów przyznał się radykalny islamistyczny ruch Boko Haram. W zamachach zginęło 39 osób i jeden zamachowiec-samobójca.

"Pragnę wyrazić moją szczerą i serdeczną bliskość ze wspólnotą chrześcijańską i z tymi wszystkimi, którzy zostali dotknięci przez ten absurdalny gest i zachęcam do modlitwy do Pana za liczne ofiary" - podkreślił Benedykt XVI.

Zaapelował o to, aby społeczeństwo Nigerii znalazło bezpieczeństwo i spokój. "Chcę powtórzyć raz jeszcze: przemoc jest drogą, która prowadzi tylko do bólu, do zniszczenia i śmierci; szacunek, pojednanie i miłość są drogą do osiągnięcia pokoju" - przypomniał papież.Reklama

W obchodzoną w poniedziałek uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła, papież powiedział: "Tak, jak w starożytności, tak i dziś szczere przywiązanie do Ewangelii wymagać może ofiary życia, a wielu chrześcijan w różnych stronach świata doznaje prześladowań, a czasem męczeństwa".

Jak zauważył, "męczennicy zajmują pierwszoplanowe miejsce w oczach wspólnoty chrześcijańskiej. Dlatego Kościół, z Bożego polecenia, czci relikwie męczenników i wyznaje ich pod takimi tytułami, jak +nauczyciele cnot+, +żywe filary+, +milczący posłańcy+".

Papież modlił się: "Do Najświętszej Maryi, Królowej Męczenników, kierujemy nasze błaganie, by zachować nietkniętą wolę dobra, przede wszystkim wobec tych, którzy nam się przeciwstawiają".

Po polsku Benedykt XVI powiedział: "Wspomnienie męczeństwa świętego Szczepana uświadamia nam, że również dzisiaj w wielu zakątkach świata nasi bracia chrześcijanie dają heroiczne świadectwo wiary pośród prześladowań". "Niech towarzyszy im nasze duchowe wsparcie, aby zachowali pewność, że +jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu+. Niech ta wiara będzie również w nas, w naszych małych i wielkich przeciwnościach" - dodał papież, zwracając się do Polaków.