Iloraz inteligencji małej Heidi, potwierdzony oficjalnymi testami, jest wyższy niż IQ 98 procent Brytyjczyków. Do klubu Mensa International, podzielonego na Mensy w poszczególnych krajach, należy 110 tysięcy ludzi.

Reklama

Ojciec Heidi, Matthew, naukowiec pracujący na Uniwersytecie Southhampton, powiedział mediom, że dziewczynka już w wieku dwóch lat sama nauczyła się czytać. Potrafiła już także wykonywać proste działania matematyczne, takie jak dodawanie i odejmowanie.

Agencja dpa odnotowuje, że Heidi nie jest najmłodszym dzieckiem, jakie dostało się do Mensy w Wielkiej Brytanii. W 2009 roku dokonała tego Elise Tan Roberts, która miała wtedy zaledwie dwa i pół roku oraz IQ 156.

Reguły Mensy przewidują, że członkiem może zostać osoba, mieszcząca się w 2 procentach populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Członkostwo jest dożywotnie, pod warunkiem opłacania składki.

11195623