Wyrok łagodny dla Rosji - tak dziennik "Moskowskije Nowosti" tytułuje we wtorek relację ze Strasburga z ogłoszenia werdyktu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Katynia. W podobnym duchu poniedziałkowe orzeczenie komentują inne rosyjskie gazety. ETPCz wydał orzeczenie korzystne dla Rosji - wybija "Kommiersant". "Moskowskije Nowosti" odnotowują, że strasburski Trybunał uznał masowe zabójstwo polskich oficerów pod Katyniem za zbrodnię wojenną. Podkreślają zarazem, że wyrok nie postawił kropki w sporach wokół tej tragedii. Przeciwnie - tylko je zaostrzył - dodaje dziennik.

Reklama

"Moskowskije Nowosti" zauważają również, że werdykt spowodował rozłam w Trybunale. Sędziowie podzielili się na dwa obozy. Jedni uważają, że rosyjskie władze powinny ponieść za Katyń pełną odpowiedzialność, a inni są przekonani, że Trybunał nie miał uprawnień do uznania naruszenia praw skarżących nawet w tym niewielkim stopniu, w jakim to uczyniono - wskazuje gazeta.

Z kolei "Wiedomosti" podają, iż Trybunał Strasburski uznał, że Rosja naruszyła prawa krewnych ofiar tragedii katyńskiej, nie udostępniając im dokumentów, o które prosili. Jednak podstaw do wznowienia śledztwa nie znalazł - dodaje dziennik. Wielkonakładowa "Komsomolskaja Prawda" podkreśla, że "Strasburg uznał Katyń za zbrodnię wojenną, ale nie zażądał od Rosji kontynuowania śledztwa i wypłacenia odszkodowań".

Także inna wielkonakładowa gazeta - "Moskowskij Komsomolec", wybija, iż egzekucja katyńska została uznana za zbrodnię wojenną. Przy czym Trybunał Strasburski nie uznał za zasadną skargi na nieskuteczność rosyjskiego śledztwa. Ocenił wszelako, że Rosja w niedostatecznym stopniu informowała skarżących o losach ich nieżyjących krewnych - przekazuje "Moskowskij Komsomolec".

Również "Niezawisimaja Gazieta" zauważa, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał masową egzekucję polskich jeńców wojennych w Związku Radzieckim w 1940 roku za zbrodnię wojenną, jednak nie znalazł jakichkolwiek okoliczności, by zobowiązać rosyjskie władze do wznowienia śledztwa. Z kolei "Izwiestija" eksponują w tytule, że Strasburg zobowiązał Rosję do opłacenia Polakom kosztów sądowych. ETPCz nie rozpatrzył skargi na naruszenie artykułu +Prawo do życia+ - dodaje dziennik w podtytule.

Reklama

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w poniedziałek mord na polskich oficerach w Katyniu za zbrodnię wojenną, która nie ulega przedawnieniu. ETPCz orzekł też, że Rosja dopuściła się poniżającego i okrutnego traktowania krewnych pomordowanych przez odmówienie im statusu pokrzywdzonych w śledztwie. Trybunał ocenił również, że odmawiając udostępnienia mu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie Katynia, Rosja złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Wyrok nie jest prawomocny. Skarżący zapowiedzieli już, że prawdopodobnie odwołają się do Wielkiej Izby Trybunału.