Ci, którzy uznają za stosowne wywierać na Grecję presję w stylu pedagogicznym powinni wiedzieć, że takimi sztuczkami kastrują strefę euro - powiedział Wenizelos na posiedzeniu jednej z komisji parlamentarnych. Partia Wenizelosa PASOK, która popiera rząd premiera Antonisa Samarasa, opublikowała tę wypowiedź we wtorek.

Reklama

Nasi europejscy partnerzy i nasi niemieccy przyjaciele nie podarowali nam żadnych pieniędzy i żadnych pieniędzy nie tracą - podkreślił szef greckich socjalistów i ostrzegł, że utratę pieniędzy może spowodować tylko wystąpienie Grecji z unii walutowej.

Grecja jest uzależniona od kolejnych transz drugiego już międzynarodowego pakietu ratunkowego. Aby otrzymywać tę pomoc, musiała się zobowiązać do drastycznych oszczędności i reform i ma poważne kłopoty z realizacją tych zobowiązań.

Grecki rząd postuluje wydłużenie o dwa lata realizacji niektórych celów makroekonomicznych, twierdząc, że rygorystyczne oszczędności dławią pogrążoną w recesji gospodarkę i uniemożliwiają walkę z bezrobociem.