Słowackie ministerstwo rolnictwa domaga się od Unii Europejskiej stanowiska w sprawie polskiej żywności. Wystosowało w tej sprawie specjalny list do Brukseli. Powodem interwencji w Brukseli jest zanieczyszczone trucizną na szczury mleko w proszku ze spółdzielni mleczarskiej „Rokitnianki” w Szczekocinach, które stosowane było w słodyczach eksportowanych na Słowację. Słowacy wykorzystali ten fakt i wystosowali oficjalną skargę do organów unijnych. Zwrócili w niej uwagę, że coraz częściej na ich rynku pojawia się coraz gorszej jakości polska żywność.

Reklama

Podobne stanowisko mają także Czesi, którzy na razie takiej skargi do Brukseli nie wystosowali. Temat jakości polskiej żywności wraca w słowackich mediach bardzo często. Tak często, jak pojawia się on w polskich mediach. Faktem jest, że oba resorty rolnictwa, w Czechach i na Słowacji uskarżają się na milczenie polskiego ministerstwa rolnictwa. W większości nie otrzymują na swoje uwagi i skargi odpowiedzi.