Pod względem zaufania do księży zdecydowanie zawyżamy średnią europejską - ta wynosi 4,7. Tymczasem Polska wraz z Wielką Brytanią plasuje się na pierwszym miejscu z wynikiem 5,3.

Reklama

Ale chętniej niż większość Europejczyków ufamy także dziennikarzom, bo o ile średnia europejska to 4,5, to dla Polski jest to 4,8 - oraz politykom – średnia europejska to 3,0, a dla Polski - 3,3.

Od średniej europejskiej odstajemy jednak, jeśli mowa jest o zaufaniu do lekarzy. Przy średniej dla Europy na poziomie 7,1, w Polsce jest to jedynie 6,1. I jest to najsłabszy wynik w badaniu.

Podobnie jest w przypadku zaufania do naukowców i nauczycieli (średnia - 6,8, a w Polsce - 6,1) czy np. policji (średnia - 6,2, w Polsce 5,4).

Hiszpańska fundacja BBVA badania przekonań i postaw mieszkańców Europy przeprowadziła w dziesięciu krajach Unii Europejskiej.