Według rosyjskiego MSZ Memorandum Budapesztańskie nie obejmuje okoliczności, które złożyły się w wyniku działań wewnątrzpolitycznych lub socjalno-gospodarczych czynników. W wydanym oświadczeniu resort rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że 97 procent wyborców Krymu w referendum opowiedziało się za wejściem w skład Federacji Rosyjskiej.

Reklama

W ten sposób utrata przez Ukrainę terytorialnej jedności stała się wynikiem skomplikowanych wewnętrznych procesów, co do których Rosja i jej zobowiązania z Memorandum Budapeszteńskiego nie mają zastosowania - czytamy w oświadczeniu.

Rosyjski MSZ twierdzi, że to obecne ukraińskie władze poprzez swoją politykę doprowadziły do naruszenia jedności kraju. Zarzuca też stronie ukraińskiej, że przez wiele lat tolerowała wzrost skrajnie agresywnego nacjonalizmu.