Spotkanie na poziomie ministerialnym odbędzie się na Ukrainie. Wezmą w nim udział m.in. John Kerry, szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton, Siergiej Ławrow, a także ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Deszczyca.

Reklama

Głównymi tematami będą deeskalacja sytuacji oraz reformy konstytucyjne na Ukrainie.