W komunikacie wydanym przez niemiecki MSZ czytamy, że uczestnicy rozmowy wezwali do przestrzegania porozumienia zawartego w Berlinie na początku lipca. Zakłada ono, że wszystkie strony ukraińskiego konfliktu będą dążyć do zawieszenia broni. Podczas wczorajszych rozmów ustalono też, że tak zwana grupa kontaktowa, czyli przedstawiciele Rosji, Ukrainy i OBWE mają osobiście spotkać się z separatystami.

Reklama

Pierwszym krokiem ma być wideokonferencja, która ma się odbyć jeszcze dziś. W czasie rozmowy telefonicznej przedstawiciel Rosji zapewnił, że Kreml pozwoli ukraińskim dyplomatom spotkać się ukraińską pilotką wojskowego śmigłowca przetrzymywaną w rosyjskim więzieniu. Przedstawiciele Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy wyrazili też zaniepokojenie ciężką sytuacją humanitarną na terenach, na których toczą się walki.