Słowacy chcą w ten sposób chronić swoje zasoby wody pitnej, mineralnej a także geotermalnej. Zakaz, który został przyjęty głosami większości rządzącej oraz opozycji, nie obejmuje wody w opakowaniach plastikowych.

Reklama

Prawo przyjęto, ponieważ istniały obawy, że firmy dysponujące źródłami wody pitnej będą ją eksportować nielegalnie rurociągami lub cysternami do Polski lub na Węgry. Posłowie musieli dokonać w tej sprawie zmian w konstytucji Słowacji, która wodę traktuje jako dobro narodowe.

Nowy przepis przewiduje jednocześnie możliwość wywozu wody zagranicę w przypadkach, kiedy w krajach sąsiednich doszłoby do katastrofalnych wydarzeń zagrażających życiu ludzi.