Jak napisano w komunikacie Kremla, rozmowa dotyczyła wdrażania zawartego w Mińsku porozumienia zakładającego między innymi zawieszenie broni. Podkreślono znaczenie przestrzegania tego punktu przez wszystkie strony.

Reklama

Rozmawiano też o sytuacji w rejonie Debalcewa, gdzie kilka tysięcy żołnierzy ukraińskich jest otoczonych przez separatystów. Była też mowa o zakresie działalności misji OBWE.

Przywódcy ustalili szczegóły dotyczące przyszłych wspólnych działań w zakresie wdrażania porozumienia z Mińska - napisał w komunikacie Kreml.