Trwają rozmowy kuluarowe o kompromisowych uzgodnieniach i zapisach. W przerwie odbyło się również spotkanie w wąskim gronie premiera Grecji z kanclerz Niemiec, prezydentem Francji i szefem Rady Europejskiej.

Reklama

Po przerwie liderzy strefy euro podejmą kolejną próbę osiągnięcia porozumienia. Wiele wskazuje na to, że Grecja dostanie czas do środy na przyjęcie najpilniejszych reform. Dopiero wtedy euroland mógłby odpowiedzieć pozytywnie na prośbę władz w Atenach o przyznanie kolejnego finansowego wsparcia i rozpocząć negocjacje w tej sprawie.

Według najnowszych szacunków wierzycieli, Grecja będzie potrzebowała od 84 do 86 miliardów euro finansowego wsparcia.