Białoruska telewizja ONT poinformowała, że w swoim orędziu Andrzej Duda wezwał do przywrócenia zaufania Polaków do władzy i umocnienia relacji z sąsiednimi państwami.

Reklama

- To jednak nie przeszkodziło mu mówić o /potrzebie/ rozszerzenia NATO w regionie - podkreślił państwowy kanał telewizyjny.

Niezależny tygodnik "Nasza Niwa" również zauważył, że prezydent Duda mówił o potrzebie układania dobrych stosunków z sąsiadami, a ponadto potrzebie rozmów z partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej - "na Północy, od basenu Morza Bałtyckiego aż po Adriatyk".

Autor publikacji nawiązując do tych słów zauważył, że jeszcze na początku lat 90. białoruscy narodowi demokraci wystąpili z ideą utworzenia bloku państw pomiędzy Bałtykiem i Morzem Czarnym. "Przeszkodą jest to, że państwa, które nie mają bezpośredniej granicy z Rosją, nie widzą takiej potrzeby" - czytamy w tygodniku Nasza Niwa.