Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ujawnił również, że w liście który dotarł do niego po wszczęciu procedury kontroli praworządności w Polsce, nie ma już takiego radykalizmu jak wcześniej.

Reklama

W takim klimacie może się toczyć dialog - powiedział dziennik.pl Timmermans.

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu zakończyła się debata poświęcona praworządności w Polsce. Została zorganizowana w związku z wątpliwościami dotyczącymi zmian w Trybunale Konstytucyjnym oraz tak zwanej małej ustawy medialnej.