Dochodzenie ma dotyczyć tego, co wydarzyło się w czasie tej wojny od 1 lipca do 10 października 2008 roku. Międzynarodowy Trybunał Karny uznał, że są powody, by sądzić, że popełnione zostały zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym morderstwa, przymusowe przesiedlenia ludności i prześladowania.

Reklama

O tym, że w Gruzji dokonywano zbrodni, mówiła prokurator Trybunału jesienią ubiegłego i wtedy zwróciła się z prośbą o zgodę na rozpoczęcie dochodzenia. Teraz sędziowie zaakceptowali jej wniosek.