Embriony, podobnie jak ludzie chorzy czy umierający, nie są do wyrzucenia - mówił papież. Wezwał do walki z coraz powszechniejszą mentalnością odrzucenia. To jeden z trzech celów, jakie Franciszek postawił komitetowi bioetyki, obok ustalenia przyczyn zanieczyszczenia środowiska oraz ujednolicenia ustawodawstwa w dziedzinie biologii i medycyny.

Reklama

Obserwatorzy zwrócili uwagę na podkreślenie przez papieża Franciszka, że choć znana jest wrażliwość Kościoła na kwestie etyczne, nie jest on stroną w debacie na ich temat. Papież zachęca do tego świeckich, wykazujących się - jak to określił - dojrzałą odpowiedzialnością obywatelską.