Francuskie ugrupowanie o nazwie "Generacja Tożsamościowa" opowiadające się za zachowaniem i rozwojem etnicznej i kulturowej tożsamości i przeciwne migrantom, napisało w oświadczeniu, że jego aktywiści "przejęli kontrolę" w sobotę nad dwoma mostami w Calais i chcą, aby państwa Unii Europejskiej przywróciły granice.

Regionalna policja poinformowała o zatrzymaniu 14 młodych działaczy, gdyż - jak podkreślono - rząd chce wykazać determinację w uniemożliwieniu ruchom ekstremistycznym manipulowania kryzysem uchodźczym.

Pod koniec lutego władze w Calais rozpoczęły likwidację części mieszkańców miasteczka pod Calais, zwanego "dżunglą". Według władz francuskich w prowizorycznym obozowisku mieszka co najmniej 3,7 tys. migrantów; pomagające im stowarzyszenia szacują, że jest ich więcej.

Władze chcą przenieść 800-1000 migrantów do ośrodków w Calais lub w innych miejscach Francji. Jednak według niedawnych szacunków brytyjskiej organizacji Help Refugees tylko w południowej części miasteczka mieszka "3450 osób, w tym 300 nieletnich pozbawionych opieki".

Uchodźcy pochodzący m.in. z Syrii, Afganistanu i Sudanu chcą dotrzeć do Anglii. W tym celu podejmują próby przedostania się do ciężarówek jeżdżących do Wielkiej Brytanii przez tunel pod kanałem La Manche.