Zmarły w wieku 93 lat Ernst Tremmel, były strażnik w Auschwitz, miał w przyszłym tygodniu stanąć przed sądem, by odpowiadać za zbrodnie popełnione między listopadem 1942 roku a czerwcem 1943 roku. W tym czasie w obozie zginęło co najmniej 1075 osób.

Reklama

W opublikowanym w internecie artykule dwukrotnie pojawiło się sformułowanie "polskie obozy śmierci", używane błędnie przez anglojęzycznych dziennikarzy, którzy zazwyczaj tłumaczą, że przymiotnik odnosi się do geograficznej lokalizacji obozu według współczesnej mapy.

Polska ambasada w Londynie zażądała korekty artykułu.

- Podjęliśmy interwencję w tej sprawie zarówno w mediach społecznościowych, jak również poprzez wysłanie listu ambasadora do redakcji - powiedział PAP Robert Zapalski z biura prasowego ambasady.

- Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie. Prowadzimy codzienny monitoring mediów pod kątem wyszukiwania błędnych zwrotów, jak "polskie obozy zagłady" lub "obozy w Polsce", każdorazowo podejmując interwencję. Takich interwencji jest kilkadziesiąt w skali roku - podkreślił Robert Zapalski. Zaznaczył, że dzięki podejmowanym działaniom podobne incydenty są coraz rzadsze.

W piątek po południu artykuł pojawił się w wersji poprawionej. Redakcja dodała na końcu artykułu informację o zmianie, przyznając, że sformułowanie "polski obóz śmierci" jest niepoprawne.

Od 26 marca "The Independent" nie wychodzi drukiem; ukazuje się tylko w formie elektronicznej. Gazeta przynosiła straty, w 2010 roku zanotowała skumulowany deficyt przekraczający 300 milionów funtów. W najlepszych latach wydawana była w nakładzie ponad 400 tys. egzemplarzy dziennie, jednak w 2015 roku liczba ta spadła do 40 tys.

Reklama