Zmarły w wieku 93 lat Ernst Tremmel, były strażnik w Auschwitz, miał w przyszłym tygodniu stanąć przed sądem, by odpowiadać za zbrodnie popełnione między listopadem 1942 roku a czerwcem 1943 roku. W tym czasie w obozie zginęło co najmniej 1075 osób.

Reklama

W opublikowanym w internecie artykule dwukrotnie pojawiło się sformułowanie "polskie obozy śmierci", używane błędnie przez anglojęzycznych dziennikarzy, którzy zazwyczaj tłumaczą, że przymiotnik odnosi się do geograficznej lokalizacji obozu według współczesnej mapy.

Reklama

Polska ambasada w Londynie zażądała korekty artykułu.

- Podjęliśmy interwencję w tej sprawie zarówno w mediach społecznościowych, jak również poprzez wysłanie listu ambasadora do redakcji - powiedział PAP Robert Zapalski z biura prasowego ambasady.

- Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie. Prowadzimy codzienny monitoring mediów pod kątem wyszukiwania błędnych zwrotów, jak "polskie obozy zagłady" lub "obozy w Polsce", każdorazowo podejmując interwencję. Takich interwencji jest kilkadziesiąt w skali roku - podkreślił Robert Zapalski. Zaznaczył, że dzięki podejmowanym działaniom podobne incydenty są coraz rzadsze.

W piątek po południu artykuł pojawił się w wersji poprawionej. Redakcja dodała na końcu artykułu informację o zmianie, przyznając, że sformułowanie "polski obóz śmierci" jest niepoprawne.

Reklama

Od 26 marca "The Independent" nie wychodzi drukiem; ukazuje się tylko w formie elektronicznej. Gazeta przynosiła straty, w 2010 roku zanotowała skumulowany deficyt przekraczający 300 milionów funtów. W najlepszych latach wydawana była w nakładzie ponad 400 tys. egzemplarzy dziennie, jednak w 2015 roku liczba ta spadła do 40 tys.