Oficjalne rozmowy prezydentów Rosji i Białorusi dotyczyły współpracy obu państw przy okazji Rosyjsko-Białoruskiego Forum Regionów. Wydarzenie ma być okazją do podpisania około 39 porozumień, a także 150 kontraktów handlowych o wartości około 300 milionów dolarów.