Aktywiści przypuszczają, że bliżej niezidentyfikowana materia to fosfor biały - silnie trująca substancja stosowana w broni zapalającej.

Reklama

Fosfor biały przechowuje się pod wodą, ponieważ na powietrzu szybko się utlenia i szybko ulega samozapłonowi, wydzielając ogromne ilości żrącego dymu. Płonący fosfor jest trudny do ugaszenia i nie należy gasić go wodą.