Su Rong, wcześniej szef partyjnych władz ubogich prowincji Ciangsi (Jiangxi) i Kansu (Gansu), był jednym z 23 wiceprzewodniczących LPKKCh zanim w 2014 roku wszczęto dochodzenie przeciwko niemu.

Reklama

W systemie politycznym Chin rola Konferencji Konsultatywnej, której Komitet Krajowy obraduje zwyczajowo w tym samym czasie co parlament, polega na doradzaniu organom państwa oraz na opiniowaniu i krytyce ich działalności. Komitet Krajowy liczy przeciętnie około 2200 członków, wybieranych na pięcioletnią kadencję przez jego poprzedni skład.

Krótki komunikat sądu w mieście Tsinan (Jinan) w północy Chin głosi, że Su został uznany winnym łapownictwa i nadużycia władzy, a ponadto nie był w stanie wyjaśnić pochodzenia swego znacznego majątku. Kwota przyjętych przez niego łapówek wyniosła 116 mln juanów (16,92 mln dolarów). Skazany zaakceptował wyrok i nie będzie się od niego odwoływał - dodaje komunikat.

Walka z głęboko zakorzenioną w Chinach korupcją nasiliła się po objęciu w 2012 stanowiska szefa partii przez Xi Jinpinga. W ramach kampanii przeciwko łapownikom aresztowano dziesiątki wyższych przedstawicieli władz oraz osób zarządzających państwowymi firmami.