Jedynie 2 do 3 proc. objętych sondażem spółek obawia się znacznego niekorzystnego wpływu Brexitu na swe inwestycje i zatrudnienie. Największe obawy budzi ewentualne zmniejszenie się niemieckiego eksportu do Zjednoczonego Królestwa z powodu niekorzystnych kursów walutowych, z czym 9 proc. respondentów liczy się w znacznym stopniu, 25 proc. w stopniu niewielkim, a 66 proc. nie liczy się z tym w ogóle.

Duże obawy przed ograniczeniem eksportu do Wielkiej Brytanii z powodu osłabienia popytu ma 6 proc. respondentów, u 27 proc. są one niewielkie, a 68 proc. nie ma ich w ogóle.

Pogorszenia się klimatu inwestycyjnego z powodu ogólnej zwiększonej niepewności po Brexicie 3 proc. ankietowanych obawia się w stopniu znacznym, 20 proc. w stopniu niewielkim, a 77 proc. nie dostrzega takiego zagrożenia. W przypadku ewentualnego ograniczenia własnych inwestycji wskutek redukcji zaangażowania na rynku brytyjskim odpowiednie wskaźniki wynoszą 2 proc., 14 proc. i 84 proc.

Tylko 2 proc. firm ma silne obawy, że niepewność w stosunkach gospodarczych z Wielką Brytanią zmusi je do ograniczenia zatrudnienia, u 11 proc. obawy te występują w stopniu niewielkim, a 87 proc. nie boi się tego w ogóle.

Jedna czwarta respondentów liczy na to, że Brexit poprawi ich własną sytuację rynkową, ale tylko około 2 proc. spodziewa się tutaj silnego bodźca pozytywnego.

IW jest bliską niemieckim kręgom biznesowym prywatną placówką badań ekonomicznych.