Konferencję naukową "Koncepcja państwa w perspektywie nauczania kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI" z okazji 90. urodzin papieża emeryta zorganizowały wspólnie Konferencja Episkopatu Polski, Kancelaria Sejmu oraz Fundacja Watykańska J. Ratzinger-Benedykt XVI.

Reklama

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił w przerwie konferencji, że jest to kolejna, po wspólnie organizowanych obchodach 1050-lecia Chrztu Polski, inicjatywa państwa i Kościoła. Nauka Benedykta XVI, można powiedzieć, stała się fundamentem w zakresie myślenia politycznego opartego na wartościach chrześcijańskich - powiedział dziennikarzom Kuchciński. Jak mówił, w polityce cały czas szukamy recepty i znalezienia równowagi, w jaki sposób chrześcijanie powinni działać i przekładać to na rzeczywistość świecką, która byłaby akceptowalna przez wszystkich obywatel". Marszałek Sejmu podkreślił, że godność i prawa osoby są pierwotne, podstawowe i poprzedzają wszystkie prawa, które tworzymy jako ludzie. Jak mówił, tworzone prawo musi wypływać z podstaw moralnych, z podstaw etyki chrześcijańskiej.

Inny uczestnik konferencji, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover podkreślał, że nauczanie kard. Ratzingera dodaje politykom odwagi. Jak mówił, dyskusje o przyszłości Europy nie mogą być tylko domeną polityków i technokratów. Według niego, w centrum debaty należy stawiać nie instytucje europejskie, ale wartości, które ukształtowały Stary Kontynent. Europa powstała pod wpływem wzajemnego odziaływania prawa rzymskiego, filozofii Aten i chrześcijaństwa Jerozolimy. Wartości chrześcijańskie właśnie stąd pochodzą i przeciwstawianie sobie chrześcijaństwa, Kościoła i państwa podważa te wartości - stwierdził Kover. Podkreślał też, że jest pod wrażeniem wspólnej inicjatywy Sejmu i KEP, która pozwala dyskutować o myśli papieża filozofa i wyraził nadzieję, że polski przykład zostanie "zaszczepiony na Węgrzech".

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podkreślał, że państwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla państwa i – jak dodał - jest to pierwsza zasada, która powinna zawsze samoograniczać państwo. Hierarcha dodał, że państwo i kościół to byty odrębne, ale mające wspólną cechę – każdy z nich pracuje dla dobra człowieka, stąd ich współpraca jest czymś logicznym.

Przewodniczący Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger-Benedykt XVI ks. Federico Lombardi zwracał uwagę na przesłanie, które do uczestników konferencji skierował Benedykt XVI. Papież emeryt mówi w nim o zagrożeniach, jakie niesie dla Europy - z jednej - strony idea państwa radykalnie ateistycznego, a z drugiej radykalnie religijnego, które rodzi się wśród ruchów muzułmańskich. Te radykalizmy wymagają pilnie, byśmy rozwinęli przekonujące pojęcie państwa, które udźwignie konfrontację między tymi wyzwaniami i pomoże je przekroczyć - napisał Benedykt XVI.