45,6 proc. badanych stwierdziło - w sondażu dla Interii - że największy wpływ na pracę PE mają politycy Koalicji Europejskiej, 23,2 proc. pytanych uznało, że Zjednoczona Prawica, a zaledwie 0,6 proc. uważa, że wpływ taki mają politycy Wiosny.

Reklama

Badanie zrealizowano 12-13 lipca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób.