Kandydatura Kornijenki została poparta przez delegatów zjazdu jednogłośnie. Razumkow uprzedzał wcześniej, że zrezygnuje z obowiązków kierowania ugrupowaniem w związku z obowiązkami w Radzie Najwyższej, jednoizbowym parlamencie Ukrainy.

Reklama

Przed głosowaniem nad wyborem przewodniczącego Kornijenko zadeklarował, iż będzie chciał rozwijać partię w trzech kierunkach. - Partia powinna zająć się konkretnymi działaniami w trzech kierunkach, które chcę zaproponować. Po pierwsze, jest to zmiana jakości polityki na szczeblu lokalnym; po drugie, nowe podejście do budowania struktur partyjnych, zaś trzecie to przekształcenie partii w centrum podejmowania głównych decyzji politycznych w kraju, przygotowanie nowej elity politycznej dla Ukrainy - mówił.

Kornijenko jest absolwentem Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. Pracował m.in. jako dziennikarz oraz producent muzyczny. W parlamencie był dotychczas wiceszefem frakcji Sługi Narodu.

Ugrupowanie prezydenckie weszło do Rady Najwyższej Ukrainy w wyniku przedterminowych wyborów parlamentarnych, które odbyły się 21 lipca. Sługa Narodu posiada w parlamencie 254 posłów, co daje mu samodzielną większość.

Reklama
Reklama