Wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca br. do godziny 24:00. Natomiast osoby, które zostały już wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach zarządzonych na 10 maja, będą ujęte w spisie wyborców w wyborach zarządzonych na 28 czerwca, jeśli najpóźniej do 16 czerwca do godziny 24:00 zawiadomią konsula, u którego uprzednio zgłosili zamiar głosowania, o zamiarze głosowania w formie korespondencyjnej lub o zmianie miejsca zamieszkania.

Reklama

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców https://ewybory.msz.gov.pl bądź mailowo, pisemnie, telefonicznie lub faksem - w wydziale konsularnym ambasady RP albo w którymś z konsulatów generalnych.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pobytu wyborcy za granicą, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Na terenie Zjednoczonego Królestwa utworzono 11 obwodów głosowania - sześć w Londynie, dwa w Manchesterze, dwa w Edynburgu i jeden w Belfaście, zaś na terenie Irlandii - trzy, wszystkie w Dublinie.

Zarówno na terytorium Zjednoczonego Królestwa, jak i na terytorium Irlandii, z uwagi na sytuację epidemiczną i warunki organizacyjne i prawne, nie ma możliwości osobistego odebrania pakietu od właściwego konsula RP oraz dostarczenia koperty zwrotnej do właściwego konsula oraz właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wybory prezydenta RP odbędą się w niedzielę 28 czerwca w godz. 7:00-21:00. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, druga tura odbędzie się 14 dni później, czyli w niedzielę 12 lipca w godz. 7:00-21:00.

Reklama

Wyborcy, którzy nie dokonają zgłoszenia zamiaru głosowania do 15 czerwca, ale chcieliby wziąć udział w ewentualnej drugiej turze, będą mieli taką możliwość, jeśli zgłoszą się najpóźniej do 29 czerwca do godz. 24:00.

Wybory we Włoszech

We Włoszech z powodu sytuacji epidemicznej wybory prezydenta RP odbędą się tylko korespondencyjnie - poinformowano na stronie polskiej ambasady w Rzymie. Utworzono dwie obwodowe komisje wyborcze w Rzymie i jedną w Mediolanie, gdzie jest konsulat generalny.

Zgodnie z rozporządzeniem na terenie mediolańskiego i rzymskiego okręgu konsularnego w trzech obwodach głosowania istnieje możliwość głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Jak poinformowano na stronie internetowej ambasady RP, osoby już wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach zarządzonych na 10 maja będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach 28 czerwca.

Ponieważ w Rzymie i Mediolanie będzie można głosować wyłącznie korespondencyjnie, wyborca wpisany do spisu wyborców na dzień 10 maja, który zamierza głosować korespondencyjnie 28 czerwca, musi zakomunikować swój zamiar konsulowi i podać adres do korespondencji najpóźniej do 16 czerwca. W przeciwnym razie nie otrzyma pakietu wyborczego.

Placówka wyjaśniła ponadto, że pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca. Można zawiadomić o tym ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

W przypadku Polaków przebywających na Malcie właściwym konsulem jest ten w Rzymie, którego należy zawiadomić o zamiarze udziału w głosowaniu. Trzeba podać adres pocztowy na Malcie, na który ma zostać doręczony pakiet wyborczy.

Konsul w Rzymie podejmie wszelkie możliwe kroki, aby wyborcy otrzymali pakiety wyborcze tak szybko, jak to będzie możliwe - zapewniono na stronie ambasady RP we Włoszech.

Wybory w Kanadzie

Głosowanie w wyborach na prezydenta Polski w Kanadzie odbędzie się w sobotę 27 czerwca. Jak poinformowały przedstawicielstwa dyplomatyczne RP w Kanadzie, będzie to wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Polacy będą mogli oddać swój głos dzień przed wyborami w Polsce, w godzinach 7-21 czasu lokalnego. Przy tym polskie placówki precyzowały w obwieszczeniach, że nie jest możliwe ani osobiste odebranie pakietu wyborczego, ani jego osobiste dostarczenie.

Obwody głosowania w Kanadzie znajdują się w okręgach Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie oraz konsulatów generalnych RP w Toronto, Montrealu i Vancouver.

Zgłoszenia do spisu wyborców w wyborach zarządzonych na 10 maja pozostają ważne, jednak wyborcy muszą zgłosić zmianę sposobu głosowania, poprzez stronę ewybory.msz.gov.pl. Jest na to czas do 16 czerwca. Osoby, które wcześniej nie dopisywały się do spisu wyborców, mogą to uczynić do 15 czerwca.

Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się w sobotę 11 lipca br. w godzinach 7-21 czasu lokalnego.