Dzięki ścisłej i skutecznej współpracy ostatnich lat przyjacielska więź węgiersko-polska stała się motorem współpracy środkowoeuropejskiej oraz istotnym czynnikiem polityki europejskiej. Pana zwycięstwo miało zaś kapitalne znaczenie z punktu widzenia przyszłego sukcesu wspólnych wysiłków na rzecz wzmocnienia Europy Środkowej – napisał Orban.

Reklama

Premier Węgier zapewnił Dudę, że jego rząd także w przyszłości z zaangażowaniem będzie działać na rzecz pogłębienia przyjaźni między dwoma narodami.

Orban życzył również Dudzie wielu sukcesów i zdrowia w odpowiedzialnej pracy oraz w rozpoczętej na początku miesiąca polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej – poinformował Havasi.