"Portal Stoczniowy" opublikował odpowiedź Centrum Informacyjnego Rządu oraz MON na pytania, które skierował do szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz do premiera Mateusza Morawieckiego. Portal spytał o stan bezpieczeństwa morskiego oraz Marynarki Wojennej "w kontekście fatalnego stanu i zaniedbań kolejnych rządów".

Reklama

W odpowiedzi strony rządowej podkreślono, że w ostatnich latach w Marynarce Wojennej RP do służby weszły całkowicie nowe okręty bojowe ORP Kormoran oraz ORP Ślązak. "Podjęto również kilka kluczowych decyzji, związanych nie tylko z pozyskaniem jednostek zabezpieczenia działań, czy jednostek pomocniczych, ale związanych z modernizacją lotnictwa morskiego" - odpowiedziano.

Poruszając temat lotnictwa morskiego instytucje rządowe wskazały, że Marynarka Wojenna otrzymała osiem zmodernizowanych śmigłowców W3-WARM Anakonda. "Dostarczone do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej śmigłowce, wraz z zamówionymi czterema śmigłowcami AW-101, pozwolą na skuteczne prowadzenie akcji poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu. Ponadto śmigłowce AW-101 zapewnią dodatkowe zdolności w zakresie zwalczania okrętów podwodnych w sytuacji konfliktu zbrojnego" - zapewniono.

"Trwają rozmowy ze stroną szwedzką w sprawie pozyskania okrętów podwodnych w ramach zdolności pomostowej. Zmodernizowane okręty podwodne typu A17 pozwolą nie tylko wzmocnić zdolności w obszarze działań podwodnych, ale również zachować przygotowany do działań i wyszkolony potencjał ludzki. W przyszłości zapewni to sprawne wdrożenie do służby okrętów podwodnych nowego typu w ramach programu Orka" - poinformowano w odpowiedzi dla "Portalu Stoczniowego".

Reklama

W dalszej części odpowiedzi przypomniano, że priorytetami w zakresie rozwoju i modernizacji sił morskich pozostają programy pozyskania okrętów bojowych. "Aktualnie trwa faza analityczno-koncepcyjna w zakresie pozyskania okrętów Miecznik. Prowadzone są również prace analityczno-koncepcyjne dotyczące nowych wielozadaniowych morskich śmigłowców pokładowych dla Marynarki Wojennej RP. Ich pozyskanie zostało przewidziane w planach modernizacji Sił Zbrojnych RP" - napisano.

Zapewniono też, że MON "bierze pod uwagę oraz rozpatruje wszystkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia potencjału Marynarki Wojennej jak i całych Sił Zbrojnych RP". "Między innymi dlatego podjęliśmy kroki zapewniające w perspektywie roku 2025 stały wzrost wydatków obronnych do poziomu 2,5 proc. PKB" - przypomniano.

"Wojsko Polskie jest przygotowane, w wymiarze narodowym i sojuszniczym, do zabezpieczenia kluczowych interesów bezpieczeństwa państwa w tym szlaków handlowych. Marynarka Wojenna efektywne współdziała z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych RP oraz wypełnia nasze zobowiązania sojusznicze" - zapewniono.

W listopadzie 2019 roku, podczas podniesienia bandery na okręcie ORP Ślązak szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że w resorcie zakończono proces analityczny w kwestii okrętów podwodnych. W rezultacie tego procesu doszliśmy do przekonania, że należy zapewnić zdolność pomostową, jeśli chodzi o okręty podwodne. Analiza wskazała, że najkorzystniejszym rozwiązaniem pomostowym (...) jest współpraca z partnerem szwedzkim - powiedział Błaszczak.

Przystąpiliśmy już do negocjacji w sprawie pozyskania tej zdolności pomostowej - dodał. Zaznaczył, że "chodzi o zdolność pomostową, a nie rozwiązanie docelowe". Zadeklarował, że "rozwiązanie docelowe także zostanie przygotowane i także zostanie wdrożone". Szef MON dodał, że współpraca ze Szwedami dotyczy nie tylko wyposażenia w sprzęt, ale ma także charakter współpracy operacyjnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim.

W tym kontekście media informowały, że MON, jako rozwiązanie pomostowe, zamierza kupić od Szwecji dwa używane okręty podwodne typu Södermanland.