Jak podaje niezalezna.pl wniosek o nadanie Janowi Pawłowi II honorowego obywatelstwa Bratysławy, wysunął Jan Figel, prezes zarządu Fundacji Antona Tunega. W liście do burmistrza Bratysławy stwierdził, że "Jan Paweł II znacząco przyczynił się do pokoju i przyjaźni między narodami, wzbogacił ludzką wiedzę i przyczynił się do podkreślenia roli Słowacji i Bratysławy w odbudowanej i zjednoczonej Europie".

Reklama

Nadanie honorowego obywatelstwa powinno zatem być wyrazem uznania dla jego wyjątkowego odniesienia do Słowacji i Bratysławy, wyrazem wdzięczności i szacunku dla jego osobowości, a także przynależności do jego spuścizny.

Papież Jan Paweł II odwiedził Słowację trzy razy – w 19990, 1995 oraz 2003, zawsze odwiedzając stolicę kraju - Bratysławę.

Jednocześnie, podczas czwartkowej sesji, miejscy radni pozbawili honorowego obywatelstwa Bratysławy Józefa Stalina oraz Klementa Gottwalda, pierwszego komunistycznego prezydenta Czechosłowacji. Pierwszy z nich otrzymał je w 1946, a drugi - w 1948 r.