W piątek w Brukseli odbyło się w tej sprawie spotkanie stałych przedstawicieli państw członkowskich przy UE.

Reklama

Jak przekazało PAP źródło unijne, po zawarciu umowy państwa członkowskie UE rozpoczną jej weryfikację, co zajmie kilka dni. Główna umowa w sprawie handlu i współpracy UE obejmuje już 1246 stron tekstu prawnego - podkreślił rozmówca.

Ambasadorzy UE jednogłośnie poparli pismo do Parlamentu Europejskiego w sprawie zamiaru podjęcia przez państwa członkowskie UE decyzji o tymczasowym stosowaniu umowy UE-Wielka Brytania w najbliższych dniach. W liście podkreśla się konieczność podjęcia tego wyjątkowego kroku w celu zapobieżenia znaczącym zakłóceniom w stosunkach UE-Wielka Brytania o poważnych konsekwencjach dla obywateli i przedsiębiorstw pod koniec okresu przejściowego 1 stycznia. Tymczasowe stosowanie pozwoliłoby również na właściwą i pełną demokratyczną kontrolę projektu porozumienia przez Parlament Europejski i Radę przed jego ostateczną ratyfikacją - przekazał PAP rozmówca.

Decyzja w sprawie tymczasowego stosowania zostanie poddana pod głosowanie w Radzie w najbliższych dniach - dodał.

Reklama

Brexit - analiza porozumienia

Od piątku eksperci UE ds. brexitu trwa analizowanie projektu porozumienia w Brukseli i stolicach państw. Grupa robocza ekspertów ds. brexitu będzie spotykać się codziennie w Brukseli, aby wyjaśnić wszystkie aspekty umowy.

Kolejne spotkanie ambasadorów UE jest wstępnie zaplanowane na 28 grudnia.

W Brukseli odbyło się w piątek posiedzenie ambasadorów państw UE ws. umowy UE z Wielką Brytanią po brexicie. Główny negocjator unijny Michel Barnier przedstawił na nim wynik negocjacji. Polski ambasador Andrzej Sadoś podziękował Barnierowi za pracę nad porozumieniem i zapowiedział, że Polska musi zapoznać się z jego szczegółami.

Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły w czwartek porozumienie o wzajemnych relacjach po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie. Dzięki temu od nowego roku nie będzie w handlu między nimi ceł ani innych zakłóceń, które uderzyłyby w obie strony.

Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE zaczął się dokładnie 1646 dni temu, gdy w referendum - wbrew niemal wszystkim sondażom - za wystąpieniem z UE opowiedziało się 52 proc. Brytyjczyków. W tym czasie dwukrotnie zmienił się premier i dwukrotnie przekładano termin wyjścia. Formalnie Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia tego roku, ale do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia związania jest jeszcze unijnymi regulacjami.